Hai em tư vấn viên bảo hiểm bị khách địt khi đang hướng dẫn các gói bảo hiểm nhân thọ. Công nhận gái bảo hiểm toàn những em chân dài xinh đẹp và dâm vô đối. Các em sẵn sàng chiều khách từ A-Z kể cả cho khách phang để kí được hợp đồng bảo hiểm.