Tên nhân viên tiệm giặt là nhiều lần đi giao quần áo cho khách thấy cô chủ nhà xinh đẹp ở nhà một mình thày nảy ra ý định bắt cóc hiếp dâm.