Anh bán bcs dạo gặp may

Anh nhân viên bán bao cao su dạo gặp may được khách hàng nữ cho địt. Quả là một ngày đẹp trời vừa bán đc hàng vừa đc chơi nàng sướng chim.