Nhân viên trẻ làm hỏng việc bị sếp ” chịch phạt “. Em nhân viên mới vào làm, làm báo cao sai bị sếp địt cho tơi tả như là một hình thức phạt lần sau không dám làm sai nữa. Tiếp tục làm sai thì tiếp tục bị chịch.

Comments are closed.